pewag bluetrack, eller även kallad skogsband, boggiband eller bara band, är dragelement för tungt skogsbruk.

Vi har 3 olika profilvariationer som är utformade för olika användningsområden.

I tabellen på sidan 11 i vår skogskatalog kan man lätt se vilka profiler som är lämpliga för vilket område.

Matrix

USP:s (unique selling proposition = unika försäljningsargument) för våra pewag bluetracks hittar du på sidan 12 i vår skogskatalog.

En kombination av bluetrack perfekt och flow är på begäran möjlig.

För tillfället har vi inga skogsband för enskilda hjul (single Wheel-tracks), men vi arbetar för närvarande med en marknadsanalys som analyserar marknadspotentialen för enskilda hjul.

Följ alltid anvisningarna från respektive däcktillverkare.

Se tabellen i skogskatalogen, kolumn [kg].

Beroende på däckens bredd är våra standardband från 760 till 950 mm breda.

För pewag bluetrack flow erbjuder vi t.ex. en extra bred version (ca 1000 mm) för en däckbredd på 710.

Hos pewag anpassar vi pewag bluetracken för att passa alla däckmärken och typer. Det är möjligt att ett bluetrack passar flera märken och typer av däck. Däckbredden måste emellertid alltid vara densamma. Observera att det inte går att använda samma bluetrack för olika däckbredder.

Vid användning av bluetrack perfekt, duro och flow rekommenderar vi ett utrymme på ca 100 mm mellan däcket och fordonet. Vid användning av bluetrack flow wide rekommenderar vi ett utrymme på ca 130 mm.

Skogskatalog

pewag bluetracks förbindningslänkar har en tjocklek på 26 mm. Denna information kan man även hitta i tabellen över pewags bluetrack:

Skogskatalog

För närvarande har vi bandlås i 2 olika längder i sortimentet: 105 mm och 155 mm.

Skogskatalog

Broddarna har en större härdad yta och därmed en längre hållbarhet. Detta är den viktigaste egenskapen hos den innovativa pewag starwave® tekniken. En annan fördel med pewag starwave® tekniken är att det resulterar i högre slitvolym.

Broddarnas antal och position kan justeras efter kundens önskan.

Just nu är våra broddar med starwave® teknologi endast tillgängliga i 40 mm höjd eftersom de består smidda delar. Det är möjligt att svetsa på standardbroddar av fyrkantigt material i olika höjder om kunden vill. Detta skulle dock eliminera fördelarna med starwave® tekniken.

Broddarna kommer att med hjälp av friktion och tryck att vara fast förbunden med bandplattorna.

Denna tekniken gör det möjligt att föra samman material som annars skulle vara svåra eller omöjliga att smida t.ex. kombinationer med stål med högt kolinnehåll.

Denna teknik gör att vi kan använda material som har upp till 30% längre hållbarhet än standardmaterial.

par pewag bluetrack levereras i 4 delar/segment. Delarna är nummrerade på sidan för att underlätta monteringen. Segmentet som är märkt med "1/2" hör ihop med segment 2 (markering 2/2) med de levererade bandlåsen. Sammanfattningsvis utgör segmentet 1/2 och 2/2 ett halvt par tillsammans.

Sidoflikarna har en bricka som är märkt med serienummer, ID-nummer och segmentnummer. Med hjälp av serienummer och ID-nummer kan man spåra produkten och ta reda på exakt var den tillverkades.

I varje leverans av ett pewag bluetrack finns 8 långa (155 mm) och 8 korta (105 mm) bandlås.

Varje pewag bluetrack leverans innehåller minst en bandplatta per halvt par för att underlätta anpassningsprocessen.

För närvarande erbjuder vi ett manuellt monteringsverktyg. I monteringsanvisningarna kan du se de enskilda monteringsstegen.

Assembly instructions

Vi arbetar för närvarande med en lösning för ett mekaniskt monteringsverktyg.

Eftersom det finns olika typer av monteringsverktyg för skogsband på marknaden, bör man innan monteringen kontrollera om det valda verktyget är lämpligt för pewag bluetrack. Monteringsverktyg med liknande profiler är mest lämpade för pewag bluetracks.

Reservdelar som erbjuds av pewag:

  • pewag bluetrack Brodd med starwave® teknologi
  • pewag bluetrack Montage krok
  • pewag bluetrack Bandlås i 2 storlekar
  • Skogskatalog

Man kan läsa hur man gör i vår svetsinstruktion! Vi arbetar för närvarande på svetsinstruktionerna.

Ja, om materialstyrkan hos reservdelen motsvarar pewag bluetracks materialstyrka.

Ja, om materialstyrkan hos pewag bluetrack reservdelen motsvarar konkurrentens materialstyrka.